Uncategorized

Het reptielenbrein, wat is het precies?

Het is bij veel mensen wel bekend dat ons brein uit  verschillende onderdelen bestaat. Wanneer we hier echter dieper op ingaan en navraag doen naar de exacte delen blijft het vaak stil. Eén van de belangrijkste delen van ons brein luistert naar de naam ‘reptielenbrein’. Het betreft hier meteen ook het oudste gedeelte van het menselijke brein. Voor dit gedeelte geldt dat ze verantwoordelijk is voor het controleren van onze primaire levensbehoeften. Het gaat hierbij dan niet alleen om onze eetlust, maar ook om onze ademhaling, onze veiligheid evenals onze drang om te overleven. Wil jij hier graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wat kunnen we verwachten van ons reptielenbrein?

Des te ouder het brein, des te meer invloed ze heeft op ons gedrag. Het reptielenbrein staat erom bekend als het ware op automatische piloot te functioneren. Dit zorgt ervoor dat ze het best kan worden bestempeld als een mechanisme dat automatisch zal reageren op bepaalde prikkels die bij ons bepaalde emoties oproepen. Het is dan ook omwille van deze reden dat dit gedeelte van ons brein in de praktijk vaak wordt vergeleken met ons onderbewustzijn. Niet alleen geuren, maar ook geluiden staan erom bekend op dit vlak een niet onbelangrijke rol te spelen. 

Een belangrijk “target” voor marketing

Het reptielenbrein is ook een belangrijk onderdeel van het menselijk brein voor marketingbedrijven. Niet zelden kan er dan ook in de praktijk worden vastgesteld dat organisaties er specifiek voor kiezen om zich met hun marketingboodschap te richten op dit gedeelte van het menselijk brein. Dat is niet verwonderlijk, want dit onderdeel van ons brein is verantwoordelijk voor de basiselementen die ons gedrag bepalen. Denk hierbij concreet aan: 

  • Het zoeken naar zaken waar we genot uit halen; 
  • Het vermijden van dingen die ons pijn doen.

De toegevoegde waarde van het aanbod duidelijk aangeven kan er in de praktijk voor zorgen dat het reptielenbrein wordt getriggerd. Het spreekt voor zich dat dit gegeven heel wat interessante perspectieven met zich meebrengt voor bedrijven die graag een bepaalde boodschap willen overbrengen. Het hoeft dan ook absoluut niet te verbazen dat zij ervoor kiezen om zich met hun advertenties te richten op het reptielenbrein van de mens.

Extra zaken die je zal willen weten over het reptielenbrein

Bovenstaande informatie geeft je reeds een goed beeld van wat dit brein in grote lijnen eigenlijk is. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk van belang om te weten dat dit gedeelte van ons brein over een zeer slecht geheugen beschikt. In het bijzonder de eerste evenals de laatste indrukken blijven dan ook echt hangen. Het gedeelte dat zich tussen deze indrukken bevindt zal aanzienlijk minder eenvoudig terug als herinnering opgeroepen kunnen worden. 

Tot slot kan er in de praktijk ook nog worden vastgesteld dat het reptielenbrein bijzonder sterk visueel georiënteerd is. Voor de zogenaamde visuele presentatie geldt dat ze bepalend is voor maar liefst 80 procent van de manier waarop een boodschap wordt geïnterpreteerd. Kleuren evenals vormen spelen op dit vlak een uitermate belangrijke rol. Dit geldt overigens ook voor de contrasten waarvan sprake is. De instinctieve overlevingsdrang waar mensen over beschikken zorgt er in de praktijk voor dat we over de mogelijkheid beschikken om zeer snel contrasten te kunnen onderscheiden. Hoe dan ook heeft de informatie op deze pagina je ongetwijfeld heel wat bijgebracht over wat je nu precies allemaal kan verwachten van het menselijke reptielenbrein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *